Friday, November 28, 2014

Nov 21.2

သာေဂါင္
ေက်ာင္းသားဘဝတံုးကသိျကသလား ငါလက္ေထာက္ဆရာဝန္ဘဝမွာဘ ဲငါတို့ေးဆရံု ေက်ာင္းသားအ့ဖစ္လာဘူးသလား ငါ့ ဖဘ တစ္ျခားနာမည္ နင္ဘဲ မေတာ္တဆေတြ့ျပီး add ခဲ့တာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျကာျမင့္ျပီးခါမွ နာမည္ မွတ္္မိေးေသးတယ္ဆိုေတာ မေမ့သးလို့ေပါ 
ဒါ်ပမဲ့ ငါအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ေနရာ နင္ ့လုပ္နဲ့ေရာက္ေရာက္လာတတ္တယ္ ဆရာဝန္ျကီးလာတယ္ဆို လွည့္ျကည့္ေတာ့ င္ မေျပာင္းလဲသြားဘူး ေက်ာက္းသားဘဝကအတိုင္းဘဲ ်ျပာင္းလဲသြားတာက ငါ 
ငါ့ကိုငါ မမိတ္ဆက္ရင္ ဘယ္သူမွ မမွတ္မိျကေတာ့ ဘူး ငါ မိတ္မဆက္ခ်င္ဘူးသာေဂါင္ 
ငါေလ ငါပါ သညေဂါင္ရယ္ မိတ္တကရမွာငါရွက္တ္ မ်က္နာခ်င္းဆိုင္ ေလးေခါက္ေတြ့တာေနာင္ မွတ္မိေ့ဘူး

ငါ့ရင္ဘတိျကၤီးငါပုတ္ျပီး ငါ ေလ ငါ လို့ ေျပာရမွာလား သာေဂါင္ 

Tuesday, November 25, 2014

25 nov

အိမါျပန္ေရာက္ေတာ ့ ခ်က္ျကီး က ျက္က္သား ကို မခုတ္ဘဲ အတၤုးေသးေသး မတံုးဘဲအတံုးလိုက္ျကီး ေရထဲ ထည့္ျပုတ္ထားတာ ေတြ့ ရတယ္ ဘုရားဘုရား အိုးထဲက ျပန္ထုတ္ ဒါးနဲ့ခုတ္ ေသးေသးတံုး အခ်ိုမ်ဳန့္ဆားနဲ့ နယ္ မနယ္ဘူလာူဆိုေတာ့ အိုးထဲ ေရာက္ရင္ ထည့္လိက္ွာတဲ့ ဘုရာူဘုရား အဲလို မလုပ္ပါနဲ့ြယ္ ကါခို ဟ္းမခ်က္တတ္တဲ့လုေတာင္ ို နယ္ရတာ သိတယ္ကြဲ့ 

ိ္မွာေနဘူးတဲ့ တစ္ေယာက္ အလည္ေရာက္ေ အေတာ္ဘဲ ွလွဝင္းရယ္ မမဥ ကို ဟက္းေလး ဝိုင္းခ်က္ဲ့ခဲ့ ေပးပါဦး 

ဒီေန့ဘာခ်က္ွာလဲ ေအးမိစၤ ပုဇြန္ငါးဆုတ္ ပါ အန္တီ နင္တို့ အစ္ကိုေလးက ဟင္းခ်္ရင္ အရည္ေးလးပါမွ မဟုတ္ဘူးအန္တီ ခ်ကတာ မ်ားေနလိို့ ေျကာ္ထားတယိ ေျက္တာ မစားပါဘူးဆိုမွကြယ္ ေက်ြးရင္ေတာ့ ရွိတာနဲ့ စားတာပါဘဲ ဒါေပမဲ့ အရည္ေလးဲ့နဲ့မွ လွလွဝင္း လာပါဦးဟယ္ဒီ မွာ ပုဇြန္ငါးဆုတ္ ခ်ဥ္ရည္ေး းခ်ကိ ျပီးေတာ့ ေကာ ျကက္သားနဲ့ ျကာဇၤ ခ်က္အန္တီ မဳိေျခာက္ပန္းေျခာက္ ရွိေသးလား 
မရွိေတာ့ ဘူး အန္တီ ဟိုတစ္ေလာ ကကန္သြားတယ္ 
ငါလဲ ဝယ္ရတာ စိတ္ျစ္သကြယ္ နင္တို့ က အတိုင္းအဆ မရွိ ထည့္ျကတာကိုး မဝယ္ ခ်င္ေပးေေလာက္ ေအာင္ ဘဲ လွလွ ဝင္းခ်က္ကြယ္ ငါကူပါ့မယ္ 

ျပီးေတ့ ေကာ 
ေရွာက္သီးသုတ္မယ္ အန္တီ 
ျပီးေတာ့ ေကာ ငါ ဟို လွန္ ဒီ လွန္ 
ဒီ ငါးက််ည္းေျက္ ေဆြ က ဘာလုပ္ ို့ တံုး 

မေနန့က က်န္တာ သမီးတို့ စားမလို့ 
မေန့က ငါလဲ မနက္စာ ညစာ မစားပါကြယ္ ဘယ္တံုးက ေျကာ္ လိုက္ျကပါလိမ့္ ေအး စာား စား 

ဒီ ငါးပုနားေျကာ္ကေကာ မေန့က က်န္တာဘဲ အန္တီ ဟင္ ဘယ္တံုး က ေျကာ္လိုက္ျကပါလိမ့္ မေန့က ငါ အိမမွာ လစ္တံုး ေျကာ္ ျက တာ ကိုး က်န္း မာ ခ်မ္းသာပါ ေစကြယ္ 

ဒီ ငါးေလာက္ ေတြ က ဘာလိထုတ္ ထား တာတံုး ထုတ္ ထားတာတံုး သမီးတို့ ခ်က္စားမလို့ အန္တီ ျပန္သိမ္းလိုက္မယ္ေလ 
ေတာ္ပါကၤြယ္  ခ်က္စရာ ရွိတာ ခ်က္ျကပါ 

ို ဟိ အဖဳး အုပ္ခထားတာ က ဘာ ေလး လဲ မေန့ကက်န္တဲ့ ျကက္သားအန္တီ သီးတို့စားမလို့ 
ေအးေအး လွလွ လွဝင္းေရ ေျခာက္ေအာင္ ျပန္နြးေပးပါ ဟယ္ 

၁ ျကက္သား ျကာဇၤ ဟင္းခ်ို 
၂. ေရွာက္သီးသုတ္ 
3. ငါးပု နားေျကာ္ 
၄  ၊ ငါးက်္းေျကာ္ 
၅  ၊ ျကက္သား ဟင္း
၆  ငပုဇြန္ ငါးဆုတ္ ခွဥ္ရည္ 
7. ငသေလာက္ 

ေမာင္က စားရင္ ဟင္းနွစတံုးဘဲ ကုန္တယ္ ငါက မစားတာ မ်ားတယ္ စိတ္ထဲ ကေတာ့ ဖေနာင့္နံဲ့ကန္ခ်ခ်င္ေနျပီ    

Monday, November 24, 2014

24 th nov

အ္မ္မွာ good ခ်က္ျကီးေရာက္ေနတယ္ သူ့ထက္ေေတာ္ နာ္တဲ့လူရွိေပမဲ့ တစ္ျခားေပးထားရလို့ good ကဘဲ cook ်ေနတယ္ စိတ္်က္စရေကာ္းါတယ္ ပက္ဆၤ ငၤုးေသာ္းဘိုးဝယ္ေပး ငါးေသာင္းဘိူး ဝယ္ေပးေနတာ ဒါေပမဲ့ အျပင္မွာ ဝယ္စားေနရတဲ့ အျဖစ္ ေရာက္ေရာ 

မန့္ဟင္းခါးတဲ့ ပြနိ္ဆီျပန္ ဟင္ညခ်ိုနဲ့တူလိက္တာ ဟင္းခို ် ု နဲ့တူလိုက္တာ ပဲေျကာ္ကို တစ္ပန္ကန္လံုူအျပည့္ထည့္ေပးတယ္ ဒီေလာက္ခာတူးလန္ မုန့္ဟသင္းခါးငါ့တစ္သက္နဲ့တစ္ကို မစားဘူးဘူး 

ဟိုန့က မွစ္ခ်ဥ္ေပးျပီး ျက္သားနဲ့မ်ွစါ္ခ်ဥ္ ခ်ငက္ခိုင္းထားတယ္ ခ်က္ဖစ္ းဆို ေတာ့ ခ်က္ျပီးျပီတဲ့ ဟင္ မာင့္ကို ေက်ြ်း လိုက္သလားဆို ေတာ့ မ်က်ြ်းဘူးတဲ့ ဟင္ ဟင္ ဘာဖစ္လို့ လဲ ဆိျ်တာ့ ေမးေတာ့ အန္တီ ခ်က္ခိုင္းတာေလ အန္တီ မွ မစားဘဲတဲ့ ဒုတ္ခ အန္တီ ခ်က္ခို္င္းတာ ေမာင့္ဘို့ကံြဲ့ အန္တီဘို့ မဟုတ္ ဘူး အဲသည္ ေတာ့ အန္တီလဲ မစား ေမာင္လဲ မစားရ ဘယသူစားစား သူတို့စားေပါ့ကြယ္ က်န္းမာ ခ်မ္းသာျကပါေစ 

ဒီ အာလူး ဘူးေတြက ဘာေတြတံုး အာလူမဟုတ္္ဘူးအန္တီ မွစ္ခ်ဥ္နဲ့ျကက္သာူ ေျသာ္ ်ျသာ္ ဒါေတြကေရာ ဒါက ျက္သာအန္တီ မွွစ္ခ်ဥ္မစားခ်င္တဲ့သူအတြက္ျက္သားဆီျပန္ေအးပါကြယ္ ေအးပါ ဒါနဲ့ ေမာင့္ကို ပု ဇႏ္ေျကာ္ ေက်ြးျပီးျပီလား ေျကာ္ ျပီးပီ အန္တီ မေန့က နဲနဲဘဲက်န္ေတာ့ တယ္ ျပစမ္းပါဦးနဲနဲ ငါလဲ စားခ်င္တယ္ီ မွာအန္တီ  ဘု ရား ဘုရား အဲ ဒါ နဲနဲ မ်ခါ္ ဘူး မ်ား မ်ားလို့ ေခါ္တယ္ကြဲ့ ေမာင့္ကို ေ်ြး ဖစ္လား ညက အိမ္မွာ မစားဘူးအန္တီ ဒါဆို ဘယ္ သူစားတာ တံုး က်န္းမာခ်မ္းသာ စားးနိုင္ပါေစကြယ္ ေအးေအး
--- 
ေနာက္တစ္ခန္း အျပင္သြားျပန္လာ
-------
 ေအး မိစၤ သမီး ထမင္းူခူး ကြယ္ ဟုတ္ကဲ့ အန္တီ ငါ့ အန္တီေခါ္တ မုန္းလိုက္တာ 
ရပါျပီအန္တီ စား လို့ရျပီ စိမ္းစိမ္စိုစို လဲ မပါပါလာကြယ္ ေရေပ်ာ္စ်း တစ္ခု လံုး ငါ ဝယ္ေပးထားတာ တို့ စ ရာလး ရွာခဲ့ပါကြယ္ ကိုယ့္ ထာ သာ ေကာင္း ယူ ရ 

မီးဖို  ေပါ္က ဘာ တံုး ခ်ဥ္ေပါင္နဲ့ မ်ဓ္ အန္တီ ေခါ္ ျပန္ျပီလား အန္တီ ဘိင္းဒါမ စိတ္ထဲ က ျငူူ စူ  ဘာလို့ ထမင္းပြဲ မခ်ေပးတာတံုး ေမာင္ ကစားေနျပီ ်တိျကိတ္နဲ့ မီးဖို ထဲ
 သိတ္ မဆူ ေသးလို ့အန္တီ  ဘု ရား ဘုရား အဲ ဒါ ဆူ ျပီ ေခါ္ သကြဲ့ ငါတို့ မေက်ြ်း ဘယ္ သူ့ ေ်ြက်ြးမွာလဲကြယ္ ေျပာလဲ ေျပာ ထည့္ လံဲထည့္ ေစာ စာ ကမီးပ်က္သြလို့ အန္တီ 
ငါ လဲ မစားနိုင္ ေမာင္ လဲ မစားနိုင္ ျကက္ ေျကာ္ သြား စား ျကပါစို့ ေမာင္ ရယ္