Thursday, August 28, 2014

28th august 2014

ရန္ကုနကလူေတြခ်မ္းာသာလိုက္ျကတာ Lotteria ဆိုတာ always q ရတတယ္ ေရခဲမုန္း ၈၅၀ က်ပ္ ေရခဲသုတ္ 2400 kyats ဟအါါဘ္ဂါ ပိစိေလးနဲ့ အာာဘူး်ျကာပ္စ္ ဘူးေျကာ္ပိစိ အအး small medium size အုကမ္းဖ်င္းေလးေထာင္ဘဲ ဒီရန္ကုန္ျမို့ေတာျကီးဟာ ေသေငးလိုစားေရင္ေတာ့ per head ၅၀၀၀ kyats every where ဘဲ ဒါေတာ္ ငါ restaurants မစားဘူးေသးဘူး ငါသာနွေမ်ာေနတာ စားေနတဲ့လူေတြအပံု 

Market place သြားျပန္ေတာ့ းကားေတြေကာင္းလိုက္တာ သိန္းေလးငါးရာ အသာေဘး ေမာင့္သူငယ္ခ်င္းဟာ ေဒါ္လာ သံုးိန္းေင်ာ္သၤုးိန္းေက်ာ္သံုးသိန္းေက်ာ္ကား ားဝယ္စီးတယ္ ဘာေျပာခ်င္သးလဲ ေမာင္လဲျပာပာတယ္ေလ ုတို့ မာင္တို့ တစ္အုပ္စုထဲဘဲဟာ ငါ့မွာ ပိုက္ဆံကလြဲလို့ ဘာွ မရွိဘူးတဲ့ ငါသနားရမလးေျပာစမ္းပါ ငါ့ကိုယ္ငါေတာင္ျပန္သနားရဦးမယ္ ဒီလု ေိိိိေသ်ငဌးငဃးကတာ္တစ္ေယာ္ဟာ အလုပ္လု္ပ္စရာလားေျပာစမ္းပါ 

Market place မွာ ဒီေန့ no plastic bag day တဲ့ ငါ ျမန္မာလ္ေရးထးတာေရာအဂၤလိပ္လုေရးထးတာေကာတ္တယ္ ဒီေန့ plastic bag day မတ္ေတာ့ သူအိတ္ကို  100 kyats နဲ့သံူးွာေပါေလ ီတိျဖစ္နတာ ငါ့အလည့္ျကော့ ာအိတ္မွမေပးဘူး ဟင္ ဒီလိုခ်ည္းလက္က ကိုက္သြားရာလာဆိုေတာ့ အိတ္မ်ပးဘူးလားဆို်တာ အိတ္အသး 500 kyats အတိတ္အျကီး 700 kyats တဲ့ မ်က်န္လ္ု့ ျပ္ျပီးေျကာ္ျငာကိုထတ္ေတာ့ ဖတ္ေတာ့ ဟုတ္တယ္ ဒါေပမဲ့လုအပ္ရင္ တစ္အိတ္ကို 100 kyats plastic ေရာင္းပါမမည္ဆိုလား ေသ်ခ်ာတာကော့ ငါပံုပ်က္ပန္းပက္လက္က ကိင္ခဲ့ရတာဘဲ အလကာေန 500 kyats မျုန္းခ်င္ဘူးေလ မျဖုန္းခ်င္ဘူးေလ အဲလိုအိတ္်တ ငါ့မွာ မ်ားျကီးရွိတဲ့ဟာ 
ေင္ေလးတို ညီမေလူးတို့ သးေလရာ ျကြတိျကြပ္အိ္ျကီး ေဆာ္းျကေနာ္ လိုရာသံုး ဏ္ရွိသလိုငံုးေပါ့ကကြယ္ သံုးေပါ့ကြယ္ 

Wednesday, August 27, 2014

27th august 2014

သားတို့သမီး တို့ ေမာေတာ္ကားေရေဆးမယ္ဆိုရင္ေလ ဒမေစတီလမ္းားနမာ ျအီးခဲ့တဲ့လပိုင္းတံုးကေဆးတာ အြင္းအျပင္ ေလးေထာင္က်ပ္ေပးရတယ္ နဲနဲေတာ့အီတာေပါ့ကြယ္ 
အဝင္လမး္းကလဲမေကြ့တတ္ေတာ့အရင္ကားမွာ ကားအာက္ပိုင္းျခစ္သြားေသးတယ္ တို့ကခ်စ္တတ္သူေလ အလဲ့ 

စက္ဆန္းဘက္သြားေဆးတယ္ေက်နပ္ပါတယ္ ေရပန္းေတြနဲ့လူအုပ္လိုက္ျကီး အဆင္ျပပါတယ္ ေမ့က်န္တဲ့ ပစည္းလဲျပန္ရတယ္ အဆင္င္မ်ျပတာက အု ျကက္ဲဲဘဲေစ်း က ကားသိတ္ျကပ္တယ္ သြားရလာရအဆင္မေျပဘူး ျကက္ဘဲေစ်ဆိုလိုျကက္ဘဲလဘယ္မွာလဲျပခုိင္းတဲ့စန္ဒါဝင္းရွိန္တို့လိုဘူမ်ိုးိုလညး္ ျကက္ဘယ္မွာ ဘဲကဘယ္မာတို့မသ္ါဘူးကြယ္ အရိုးခံကိုး 

်သ်ငငးဍေသေငဌး ရပ္ကြက္ထဲဝင္ေဆးတယ္ ေမာင္က ေသေငဌးမဟုတ္လား ေသေငဌးကေတာ္ကေတာ့ကပ္ေစးနဲတာ်ပါ့ ေါ့်ပါ့ေပါ့ တာေပါ့ ဘယ္ေလာက္လဲဆိုေတာ့ သံုးေထာင္တဲ့ ဟင ္ နွစ္်ထာင့္ငါးရာပါဆိုေတာ့ ရဝူး သံုးေထာင္ဘဲတဲ့ 
ဆပ္ျပာနဲ့မေဆးဘဲ ကားရွန္ပူနဲ့ေဆးတာတဲ့ သားသားတို့မွတ္ထားနာ္ ကား ရွန္ပူတဲ့ က်္တာေတာ့ ဘာဘာေပါ့ ဘလာဘလာေပါ့ 

ဒီဇယ္ျဖန္းဦးမလားတဲ့ ဟင္ ဘာလုပ္ဘို့တံုးဆိုေတာ့ ကားအာ ကပ္တရာေတြကပ္်နတယ္တဲ့ ကပ္ေနတယ္တဲ့ ဒီဇယ္ျဖန္းမွ ေပ်ာက္မာတဲ့ ဘယ္ေလာက္လဲဆိုေတာ့ နွစ္ေထာင့္ငါးရာ်ံဲ့ တဲ့ သၤုးေထာင္ က ေရေဆး နွစ္ေထာင့္ငါးရာက ဒီဇယ္ျဖန္း ဟင္ ငါးောင့္ငါးရာ ငါးေထာင့္ငါးရာ ကိုက္တယ္ေနာ္ ဖြင့္ျကပါ အဲသည္အလုပ္ 

ေမာင့္ကို မလွန္ရဲာနဲ့ မလွန္ရဲတာနဲ့ ဒီဇယ္မျဖန္းရဘူး ေတာ္ျပီ သံုးေထာင္ဘဲတဲ့ကပ္တရာေတြက ဘယ္ကေရာက္လာပါလိမ့္ လမ္းခင္းေတာ့ ကပ္တရာပါတယ္ေလ ျကိတ္စက္ျကီးကေဘးမာ ရပ္ေနတာ မျကိတ္ဘူးျဖတ္သြားတဲ့ငါတို့ကားေတြကျကီိတ္ေပးရတာေပါ့ အဲသည္ေတာ့စင္တာေပါ့ လူဆိုုးေတြပါအ ဒါေပမဲ့ခ္းေပးတာ ေက်းဇူးတင္ရေသးတစ္ကြက္ေပါက္တစ္ကြက္ဖာ ်အာက္ပိုင္းပ်က္စီးတာသက္သာေတာေပါ့ ေမာင္ေျပာတာ ငါမေျပာဘူး 

ေျပာခ်င္တာက ကားေရေဆးျပီးဒီဖဇယ္မျဖန္းလို့ကားက မစင္ဘူးေပါ့ အိမ္ေရာက္ေတာ့ လက္နဲ့ပြတ္တာစင္တယ္ အဲသာနဲ့ အိမ္ကခ
်ာတိတိမတတစ္ေယာက္ကို ဆပ္ျပာရည္နဲ့ျပန္ေဆးခိုင္းလိုက္တယ္ အခုစင္သြားျပီ ရန္ကုန္ကလူေတြအေျကာင္းေပါ့ မရိတဲ့ျသာနာကို ျသာနာကို Create လုပ္ျပီးပိုက္ဆၤေတာင္းတာ ငလို် ငါ့လို ေသငဌးမ ငအ ေတြကေတာ့ ဒီဇယ္ျဖန္းခ်င္ျကေသးတယ္ ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္လုပ္စားျကပါေအ 
ဆိုင္ကိုျပန္သားျပမလို့ ျကည့္ ေဟာဒမာ ျကည့္ မိန္းကေလးကားေရေးဆးတာေတာင္နင္တို့ထက္သာတယ္လို့ Saturday, August 23, 2014

23th august 2014

Sky net က ူးအိမ္သင္ show ျပဘူတဲ့ :( စ္လ စသာင္ူေက်ာင္ယူထားျပီး

5 network ကိဖၤုးဆက္တ နွစ္ခါ လိုင္းမအားေသးပါ ပိုက္ဆံေြကုန္ေတာ့မွာဘဲ 
မဂၤလာပါ 5 network complaint ငွာမွျကိုဆိုပါသည္ ိျတဲ့ ေကာင္မေဘးရဲ့ complaint ဆိုတဲ့ အဂၤိပ္ သံတတစ္မ်ိုးျကီးပီပီသသေျ့ပာတတ္တဲ့အသံဲ့လဲေပးပါ

  ျမန္မာလိုခ္ူဘဲမ်ျပာျကဘဲ အဂၤလိပ္လိုဲလဲ ေျပာေပး all operator are busy . Please try again later ဆိုတာမွိုး ဘိုေတ ဆက္ရင္ဘာမွနားလည္မၾာမဟု္ဘူး နိုင္ငံျခားမွာဆိုရင္ press one for English press two for myanmar , press three for Chinese ဒါမွမဟုတ္ မနမာလိုေရာ အဂံ္လိပ္လိုေရာတစ္ခါထည္းလယဥ္ေပါ္မွာ်ျကျငာသလို ေျပာ မဟုတ္ရင္ရင္ နိုင္ငံျခားားျမင္ရင္ျပံုးဘဲျပေနရမယ္ ကမဘာျကီးထဲဝင္မယ္တိုရင္အဂ္လိပ္လိုတတ္မွျဖစ္မယ္ ခ်စ္လို့ေျပာတာ မခ်စ္တဲ့ေကာင္ေတြက ကိုယ့္ဘာသာတတ္ေအာင္လုပ္ျပီးလုပ္စားေနျကပီ မတတ္တဲေကင္ေတြက်န္ခဲ့တာေပ္ါ့ 

5 movies က the tune လိုင္းေန ထူးအိမ္သ္င္လာမယ္တဲ့ အဲသည္သြားတဲ့သူေတြမုန္းစရာျကီး 
မီးကလညးပ်က္ေးတယ္ ေမာင္အိပ္ေနတယ္ ေမာင္ျပင္သြာတာနဲ့ငါလဲအျပ္သဃားဘို့ျကိတ္ျပင္ထာရမယ္ ေကာ္ဖီေတြေသာက္ရတယ္ စကာူ ေကာ္ဖီို လို strong ဲမျဖစ္ဘူး ခ်ိျတယ္ ဟို်န့က ဘိုျကီးတစ္ေယာက္ market place မွာဝယ္တာ လိုက္ဝယ္တာ ျမန္မာနာမည္ျဖစ္ေနတယ္ အလၤုးေတြ ဘယ္လိုလုပ္ေသာက္ရမလဲမသိဘူးေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္နဲ့ ေသညက္ရမွထင္တယ္ 

အိကေလးစီးယားနာူေထာင္ေတာ့ အခ်စ္ေတြတိုးလာတယ္ မရိုင္တာကို မမ်ွာ္လင့္ခ်င္ေတာ့တနံ့ ပိတ္လိုက္တယ္ နွစ္ခ်ပ္ 1600 kyats 

Hip hop သံုးေခြ 1600 kyats ဝယ္လာတယ္ နွစ္ခ်ပ္ကိုငါ့ကားကက္စပ္က မဖတ္ဘူး တစ္ေခြဘဲဖတ္တတိတယ္ နွစ္ေခြ အရၤုးျပသြာူတယ္ 
ေျမနီကုန္းေက်ာ္တၤတားျကီးစေနပါျပီ ေမ်ာ္ျကပါစို့