Thursday, December 18, 2014

18thdecember 2014

oခဥမသည္ ရန္ကုန္ျမို့ျကီးနွင့္အထာ က်လာသည္ တစ္သက္လံု မဝတ္ေသာပန္းဆီေရာင္ အက်ီဝတိသ္ စေကာ့ေစ်း ကို ေခါက္တံ့ေခါက္ျပန္ေမြွသည္ လံ ခ်ည္ေရြးသည္ရြးသည္မ ွ ခပ္ထင္ထင္ အေရာင္စိ စို ကိုေရြးသည္ ခရမ္းေရာင္ ေဗဒါေရာင္ စိမးျပာေရာင္ ပန္းေရာင္ မ်ားကို လွသဘ္ ထင္လာသည္  လံုခ်ည္ အသစ္ကေလး ကို ထုတ္ျကည့္ကာ အက်ီွင့္ လံု ခ်ည္ match ျဖစ္မည္ကို ရွာလာသည္ပတ္ထမီ တင္းတင္းဆြဲပတ္ျကည့သည္ တစ္သက္လံုးစကာပူတြင္ အရာင္ ျ္ငိမ္ မ်ားကို အျဖူ အညို မ်ားကို ဝ္ကာ ဘိုေတြဆန္လာငမ်ွ အခ်ိုးေျပာင္းေလျီ ေပာင္းလို့လဲ မရ ရန္န္ျမို့ျကီးသည္ ပကာငန မ်ားလွသည္ 

ခဥမ သည္ တစိ္ခ်ို့ေသာ မိန္းမမ်ား 
ပို ္ိထစကာပူစတိုင္ဝတ္စားဆင္ယင္ကာ ခဥမ မွတ္မိေသာ စကာပူ  အိတ္ကို လြယ္ကာ လက္ပေတာ့ ကို ကိုင္ကာ စတိုင္ပန္န္နွင့္အမ်ိုးသမီးကို ခဥမ ်သာက္ျမင္ကပ္ဘယ္သူ့ ကို မွလူ မထင္သေယာင္ လူငားလမ္းတြင္ ေခါက္တံု့န့္ေခါက္ျပ္ေလ်ာက္ကာ ဖဲုူေျပာ ေသာသူကို ေသက္ျမင္္ကပ္လသည္ စကာပူ အေမ ရိကေလး ေရာက္ဘူး အလုပ္ လုပ္ေနသာသူမကို သနားလွသည္ ေတာင္ဥကလာ ေပနွစ္ဆယ္ေျခာက္ဆယ္ကို ိန္းတစ္ေထာင္ ဒါ္လာတစ္သိန္းေပါက္ေနေသာ ကာလတြင္ ဝယ္ ခို္ င္းလိုက္ လ်ွင္ အေတာ္ ျပာသြာူမည္ ျဖစ္သည္ နိုင္ငၤျခားလုပ္သူမကိုက္ သလို ရန္ကုန္ေန ရန္ကုန္စားေသာ  ခဥမသည္လည္း မေခ်ာင္ လွခ် 
ဲ့ ငါ ကေရွေတာင္ျကား ေနတာဟဲ့ ဆို လ်ွင္ေတာ့ လည္း ဆလု ရိုက္ ရမည္ ျဖသ္သည္ ေရြ ေတာ္ျကားသည္ ေပေဘးဆယ္ ခန့္ကို သိန္း တစ္ောသာင္းခန့္ ရွိျပီး ဝယ္ လွ်င္ အခြန္ သိန္းၤုးေထာင္ ၃၀၀၀ ခန့္ ေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္သည ္ အငွားေစ်းေကာ္းေလ ရာ holdong power မရွိလွ်င္ကွား ရ၏ ေတာင္ ခံနိုင္ဘို့ မလြယ္ 

စေကာ့ေစ်းတြင္ လံု ခည္ ဆို္တြင္ ထီးေမ့က်န္ ခံ့ ရာ ျပ္န္ရသည္ တန္ေအာင္ပတ္ လိုက္ ရာ အပ္ ခ်ုပ္ဆိုင္တြင္က်န္ခံသည္ ေနာက္ေန့ ျပန္သြားေတာင္း ရာ ျပန္ ရျပန္သည္ တန္ေအာင္ပတ္ေနရာ မိန္ခ်ုပ္ဆိုင္တြင္က်န္ခဲ့ေျကာင္းသတိ ရရာ ျပန္သြားေတာင္း ေသာ ရလာျပန္သည္ တနေအာင္ပတ္ ရာမည္သည့္ဆိုင္မငိေတာ့ ေနာက္တသ္ေနါ့လွည့္ပတ္ေတာင္း ရာ မရေတာ့ 

ေကာင္းေသာေန့ပါ
(
ျမန္မာလို တတ္တာမြတ္ေနေခ်ျပီ ) အဂၤလိပ္လို မျာေတာ့ သုမ်ားနားလ္ေအာင္ ေလ်ွာ့ေျပာရင္း.,.,,.....

Monday, December 8, 2014

8th december 2014

စကာပူ မွာ ေတည့ စကာ ပူ င့ါးထာင္ ဆို တ ဘာ မွ မ  ရွိဘူး ဝင္ ေငြ ေကာင္း တယ္ ေလ ဒီ မွာ ေတာ့ လက္ တျန္ ေျခ တန္ ျဖစ္ ရ တယ္ မျမင္ ဘူး တာ လဲ ျကာ ျပီ စကပူ ပိုက္ ဆၤ ေတြ လဖံာဲ လဲ သၤုးတာ န္ ျပီ ငါး က်ပ္ တန္ လာ နဓ္ ်ပ္တန္ ေဟာင္ ဟိျ တံုး က ထျတ္္တဲ့ စကာပ အရြက္ ကို ကေမာ ဇ ဘဏ္ နွာ လဲ တ က္ မခ  လို့ ဟယ္ ငါ စကာ ပူ မွာ ဲ သာ ေတြ သံုး လာ တာ ပါ ဟယ္ ဆို ံဲ လ္မ ခ 
ျမ္မာ ေငြ သိန္းး ငါူ ဆယ္ ဆိုု တာ ျက ေတာ ့လဲ ဘာ မွ မဟုတ္ ငလို ဘဲ လက္ လဲ ၇ၱာ ရတာ မ်ာပါ တယ္ ကိုယ္ လဲ မသံုး ရ ပါဘးး းး ူ ပါ ဂ်ဲ ရိုး ေနာက္ ံုး ဖြင့္ျပတယဲ့ ကိုဥဏ္ တို့ ကေတာ့ ရယ္မွာ ေပါ့ ငါတြက္ ေတာ့ ဘာ ေျပာ ရ မွန္း မသိ 

ဒီ ေန့ ့မိုး ျပာ ေရာ္ ဝမ္းဆက္ ေလး နဲ့သိတ္ လွ ေနတာ ဒီ အေရာင္ ေတြ မဝယတ္ တာ decades ရွိသြာ ျပိ စကာပူ မာ မိုး ျပာ ေရာင္ ေလး ပန္း ဆီ ေရာင္ ေလး ဝတ္ ျပလိုက္ ရ ဝက္ဝက္ကြဲ ငၾာ မွာ ဘဲ ကားတစ္ စီးလဲုး ေဆး သျတ္ တ္ ေျခာက္သိန္းတဲ့နာိ္ ရွက္ ဲ ရွ္ပါတယ္ ရွက္ လဲ မရွက္နိုင္ပါ အလိုပ္နဲ့ ခက္ လဲ ခက္ပါတယ္ ခက္ လဲ မခက္နိုင္ပါ ေတး ငါ ညည္း ခ်င္တယ္ အဲ လို ေဆးသုတ္ တာ ဒဂျန္ ေျမာ္ မွာ ေျမကြက္ၤုးကြက္ဒဂံု ေမာက္ မွာ  ရွိတယ္ ကား ဝယ္ ဘို့ လြ္ maintence cost is high ဟိုပြတ္ ဒီ ပြတ္ ေရာ္ ငါ ေသာင္း ျင္ ရွစ္ ေသာင္း case by case ပါ့္ေလ နည္း ရင္ ေတာ့ လဲ နွစ္ေသင္း  don't underestimae တဲ့ ဟုတိကဲ့ပါ ေမာင့္ေ ်ျပာ စကား နား ေထာင္ ျကီးပြား မယ္ နားမလည္ ဘးူးဟုတိစ စာ မွ မေက် ဘဲအဟ 

8 th december .2014

girodo ထၤးလး တစ္လက္ ရွိပါတယ္စကာပု ကသ္လာ တာ luggage လု္ပ္ျပၚသ္ရင္ ထင္းစီး င္းီး လးလို လုပ္ျပီးေပး လိုက္တယ္  decades စာ ပိုင္ ဆိုင္မွုထဲက လြွတ္ပစ္ ရတဲ့ တစ္အိမ္လံုး စာ ထဲက်န ျကိုးစားပန္းစား သယ္  ရတယ္ေမာင့္ ရဲ့ တစ္ လက္က်ာ့ လဘက္ ရည္ဆိုင္ မွာ ေမ့ က်န္ ခဲ့ တာ ျပန္ မရပါ 

ခဥ မ ထီး ကေတာ စေကာ့ ်စ်း လံု ခည္ ိုင္ တြင္ က်န္ ခံ ၏ ေနမထိ ထု္ င္မိ ျဖစ ္ ရ သည္ မအာ ေသာ ေျကာင့္ေနာက့္ န့ ျပန္ သြား မယူ နိုင္ ဒီေန့ မွ သြား ယ ူ ျကိုးစားပန္းစား စေကာ့ေသ်း ထဲ ဝင္ ရ ာ ဝင္ ဝင္ ခ်င္း န ရာ ရ ာ parking ျကည့္ ေပး ေသာ လူ ျီး ပင္ impress ျဖစ္ သြား သည္ သူမ်း ေတြ သၤုး ေလး ပတ္ ပတ္ ရခ်ည္ သည္ တစ္မံု့ 
သည္ ဝင္ ခ  200 ပာက်ပ္ အခ်ိန္ပို 400 က်ပ္ ကား ထိုး တာ ျကည့့္ ေပး ်သာ လူ ျပီး အား ငါး ရာ က်ပ္ သူ မျကည့္ ေပး က တိုက္မိ လ်ွင္ မခက္ေလာ 

စေကာ့ ေစ်း လာ ရ သဘ္နွင္ုတနေအာင္ မုန္းု့ လက္သုတ္စံုစား ျခင္း ကမာ လာ သီး ေဖ်ာ္ ရည္ ေသာက္ ခ်္း င္း ထညင္း ငီ အုန္း နို ဆန္ စားျခင္း မ်ား ဝတ္မပ်က္ စားျပီး လံု ခ်ည္ ဆိုင္ ွ ထီး ကို ယူ ေသာ္ ျပန္ ရသည္ စေကာ့ စ်းသည္ ထီး တစ္ ခ်ာင္ူ နွင့္ နာ မည္ ပ်က္မခံ 

လံု ခ်ည္ ထပ္ ဝယျခင္း ေရ ေက်ာ္ေစ်း တြက္ ၈၀၀ ်ါ္နွင့္ ခိုပ္်သာ လံု ခည္ ကို စေကာ ေသ်း တြင္၁၅၀၀  က်ပ္ ျဖင့္ ခ်ုပ္ ျခင္း ခ်င္း ျပည္ နယ္ မွ လ္ေဆာင္ မရ ေသာေပး လ်ွင္ လဲ မ ယုူ ရက္ ခ်င္း ေစာင္ မ်ားကို ၁၈၀၀၀  က်ပ္ ျဖင့္ ်ငး ်ေငး ေမာ ျခင္း မာ ျခင္း  ရွမ္း ျပည္ နယ္ အင္း ေလး မွ shwal ေစာင္  ၅၅၀၀ က်ပ္ ဝယ္ ခင္း ခ်ုပ္ ျပီး သာ  ေစာ လံု ခ်ည္ ကို တစ္ ခါ တည္ ဝတ္ ျခင္း မ်ား ဆိုင္ သိါး ္မ္း  ေနေသာ စေကာ့ ေ်း ို အမဲ ဖမ္း ေသာ မ်က္ လဲုး ျကီး မ်ာ ဖင့္ ငါ ဝယ္ နိုင္တာ ငါ ဝယ္ ခ်င္ တာ ဘာ ရ ွ ိေသး လဲ လုပ္ ျခင္း 

ဝင္ ေသာ အပါက္မွ ကား ိ ေျဗာင္း ျပန္ လွ ည့္ ေမာ္း ျခင္း အလည္ အပတ္ ထြက္ ျခင္း ား ိမ္း ျခင္း ာ ္မ္း ျခင္း ကား သိမ္းျခင္းအရာဒ် ျပု ျပီး အခန္း ထဲ ေရာက္ ခါမွ ဟင္ ငါ့ ထီး ဆို ကာ မျမင္သလို စဥ္း စားမ ရ ပိတ္ ထား ေသာေသာ့ မ်ား ကို ျပန္ ဖြင့္ျခင္း ကား တံခါး မီး ဖြင့္ျပီး ေသာ ထမိန္ ခိုပ္ေသာ ဆိုင္တြင္ ဆိုငက်နိ  ခဲ့ ျပန္ သည္ မွာ ေသ ခ်ာ ေပ ျပီ  မနက္ျထန္ တနလာစေကာ့ ေစ်းပိတ္ ျပီး သဘက္ ခါ ခင္ မား ေခ ် ေ အာ္ ထိန္းနြဲခါ စေကာ့ ေသ်း သြား ကာ အပ္ ခူပ္ ဆိုက္ ကို ျပန္ ရ ွာ ရေပဦး မည္ ဤမွ ် ဥ စာ ေျခာက္လွ ေသာ ခ္င္ သည္ ေမာင္ နွင့္ မခြဲ မခြာ ေန လို သည္ ို ကို ခင္နွစ္ မ ေမာင္ သိေစ ခ်င္ လွ သည္